Qassa har upphört med sin verksamhet i Sverige och Norge den 30 november 2017. Den 27 oktober 2017 informerades alla våra svenska och norska medlemmar via e-post. Vi vill tacka alla för, ibland år av, lojalt medlemskap.

Tack för er förståelse.

Med vänliga hälsningar,

Team Qassa