Allmänna villkor

Ladda ner användarvillkor som pdfQassa.se tillhör

Qassa Sweden B.V.Postbus 120
NL-3890 AC Zeewolde
Nederländerna
Tfn: +31 (0)36 535 92 89

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har.
När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Artikel 1: I korthet

1.1 Qassa är ett online-program som du sparar pengar med, och medlemskapet är gratis. Medlemskapet medför inga skyldigheter, med undantag för de som anges i dessa villkor.
1.2 Du sparar pengar genom att läsa e-postmeddelanden med reklam, reagera på annonser, värva medlemmar och spela spel.
1.3 Vi ger en del av intäkterna från annonsörerna till våra medlemmar.
1.4 Annonsörerna betalar oss för besökare på webbplatsen, beställningar och/eller försäljning.
1.5 Du sparar i Qoins.
1.6 När du går med i Qassa får du 100 000 Qoins.
1.7 När man har samlat ihop 1 000 000 Qoins (100,00 kr.) kan man begära en utbetalning.

Artikel 2: Vem får bli medlem?

2.1 Du får gå med i Qassa om du har fyllt 18 år och bor i Sverige.
2.2 Man kan bara begära utbetalning om man bor i Sverige och har ett bank- eller girokonto i detta land.
2.3 Qoins man får är personliga. De kan inte överföras till andra, inte heller i händelse av dödsfall.
2.4 Om det finns fler än ett konto i samma hushåll kontrollerar vi noggrant att dessa konton hanteras separat. Det får inte förekomma några närmare likheter mellan dessa konton. Om vi upptäcker att villkoren överträds kommer vi att blockera kontona.

Artikel 3: Lagstiftning

3.1 Dina personuppgifter registreras i medlemsregistret. I Nederländerna måste Qassa medlemsregister uppfylla personuppgiftslagen. Medlemsregistret anmäls till ”College Bescherming Persoonsgegevens” (Nederländernas organ för skydd av personuppgifter) i Haag. Registreringsnumret är m1256027.
3.2 Qassa uppfyller alla krav och villkor enligt lag och inom branschen som ställs på e-postutskick till konsumenter.

Artikel 4: Registrering/Att bli medlem

4.1 Alla uppgifter som anges vid registrering måste vara sanningsenliga.
4.2 Man får bara registrera sig en gång per person.
4.3 Om de uppgifter man har angett förändras måste de ändras så snabbt som möjligt i registret (om du t.ex. får en ny e-postadress eller bostadsadress).
4.4 Du måste fylla i alla uppgifter som efterfrågas.
4.5 Du bör bara anmäla dig om du verkligen är intresserad av att bli medlem.
4.6 Se till att det alltid går att skicka meddelanden till din e-postadress. Om vi får fler än tio felmeddelanden om att det inte går att skicka meddelande till din e-postadress (e-meddelandet studsar) så skickar vi ingen mer e-post till dig. Då måste du ange en ny e-postadress innan du kan logga in igen.
4.7 Det går att ange bankuppgifter så snart som man har loggat in på Qassa.

Artikel 5: Värvning av medlemmar

5.1 Alla medlemmar har en egen unik länk som ska användas när man har värvat en ny medlem till Qassa. Denna länk måste användas för att Qoins ska kunna överföras till ditt konto. Om man värvar en ny medlem som blir godkänd får man 160 000 Qoins.
5.2 Man får inte tvinga någon att bli medlem i Qassa.
5.3 Det får inte göras mer än en enda anmälan per IP-adress. Om det görs flera anmälningar från samma IP- eller bostadsadress tilldelas bara Qoins för den första anmälan.
5.4 Det är inte tillåtet att belöna någon för att locka henne/honom att bli medlem. Med belöna menas att ge kreditpoäng, pengar osv.
5.5 De värvade personerna måste uppfylla alla villkor och bekräfta sin e-postadress för att du ska få värvningsbonusen på 160 000 Qoins.
5.6 Anmälda medlemmar som du har värvat måste vara aktivt delaktiga i Qassa för att du ska få behålla de 160 000 Qoins. Om en värvad medlem avregistrerar sig utan att ha varit aktiv i programmet återtas värvningsbonusen.
5.7 Det är inte tillåtet att göra en anmälan på en annan persons vägnar. Alla måste anmäla sig själva, fylla i uppgifterna sanningsenligt och bekräfta sitt konto.
5.8 På webbplatsen anges olika sätt att göra reklam för Qassa med din egen unika länk. Man får inte använda annat material än det som finns på webbplatsen utan att först ha fått Qassa uttryckliga medgivande.
5.9 Vi kontrollerar regelbundet anmälningarnas giltighet. Om en värvad medlem inte uppfyller våra villkor har Qassa rätt att återta värvningsbonusen (som du fick för den medlem som inte uppfyllde villkoren).

Artikel 6: E-post från våra annonsörer

6.1 Genom att registrera dig hos Qassa ger du oss tillstånd att skicka e-post till dig. Antalet e-postmeddelanden per vecka varierar mellan 0 och 25.
6.2 Dessa meddelanden riktar sig till olika målgrupper, vilket innebär att du kan få fler eller färre e-postmeddelanden än andra medlemmar.
6.3 Samma e-postadress får/kan inte anges mer än en gång.
6.4 För erbjudanden som du nappar på gäller annonsörens villkor. Därför kan Qassa aldrig ställas ansvarigt för dessa.
6.5 E-postmeddelandena är giltiga i en vecka. Efter en vecka får man inte längre Qoins för att läsa ett meddelande.

Artikel 7: Intresseanmälan/beställning hos våra annonsörer

7.1 Du får bara göra en intresseanmälan/beställning hos våra annonsörer om du faktiskt är intresserad. Om det kan konstateras att du har gjort en oriktig eller falsk intresseanmälan/beställning stängs ditt konto ned och du förlorar det du har sparat ihop.
7.2 Vi samarbetar tätt med våra annonsörer för att upprätthålla en god kvalitet.
7.3 Qassa har rätt att be sina medlemmar om beställnings- och/eller betalningsbekräftelser för att kontrollera antalet Qoins.

Artikel 8: Vinster

8.1 Qassa delar regelbundet ut vinster:
- Vi lottar regelbundet ut en vinst bland nyanmälda medlemmar från den aktuella perioden (högst 13 perioder per år).
- Varje dag har man chansen att vinna priser om man deltar gratis i dagens spel på vår webbplats.
- En gång i månaden kan du delta i skraplottsspelet. När du har samlat ihop minst 250 000 Qoins kan du med en insats på 100 000 Qoins vara med i skraplottsspelet online. Man kan vinna priser på upp till 80 000 000 Qoins (8 000 kr.).
- Spela bingo gratis.
- Spela betalspel.
- Delta i tävlingar.

8.2 Om du vinner ett pris hos Qassa på ett av de här sätten eller på något annat sätt som utvecklas av Qassa gäller följande villkor:
I tillämpliga fall gäller uppförandekoden för säljfrämjande spel.
Du måste uppfylla villkoren för att kunna få vinsten.
Vinster delas ut på/skickas till den adress/det konto som du har angett. Se till att dessa uppgifter alltid är aktuella.
Anställda vid HCB Media B.V. och dess dotterbolag och deras närmaste familjemedlemmar får inte delta.

Du ansvarar själv för att betala in eventuell spelskatt.
Spelförluster i form av insatser som har sparats ihop med Qassa betalas under inga omständigheter tillbaka till ditt konto.

Du deltar helt på egen risk i Qassa spel.

Artikel 9: Utbetalningar

9.1 Om du har ett saldo på minst 1 000 000 Qoins kan du begära en utbetalning.
Först när du har ett saldo på 1 000 000 Qoins motsvarar dessa ett faktiskt värde i kronor, nämligen 100 kr. per 1 000 000 Qoins. Innan du har sparat ihop 1 000 000 motsvarar Qoins bara ett fiktivt värde i kronor.

5 000 Qoins = 0,5 kr.
100. 000 Qoins = 10 kr.

9.3 Utbetalning kan ske via bank eller giro konto,l, genom beställning av en rabattkod eller genom att låta överföra dina Qassa-besparingar till välgörande ändamål.
9.4 Man kan bara begära utbetalning utifrån en multipel på 1 000 000 Qoins. Det som återstår av saldot får stå kvar på ditt konto, så kan du fortsätta spara till ytterligare en utbetalning.
9.5 Samma bank- eller girokonto får bara användas till ett enda konto hos Qassa. Om sådana konton kopplas till flera konton i programmet har Qassa rätt att stänga ned alla programkonton som tillhör den aktuella medlemmen.
9.6 En begäran om utbetalning kontrolleras och hanteras inom en månad efter att begäran har inkommit.

Artikel 10: Insamling av personuppgifter

10.1 För att kunna erbjuda en bättre tjänst och optimera vårt erbjudande inhämtar vi information från dina beställningar hos annonsörer och från uppgifter som du fyller i på webbplatser som ägs till 100 procent av HCB Media B.V. och dess dotterbolag.
10.2 Denna information använder vi bara för att kunna förbättra vår service och för att kontrollera ”oriktiga” beställningar hos annonsörerna. Informationen är inte tillgänglig för tredje parter och säljs inte heller till dessa.
10.3 Hemsidan www.Qassa.se använder sig av cookies. Cookies är små textfiler som blir placerade på din dator av en internetsida, på en pc, tablet eller mobiltelefon. Dessa cookies används för att låta Qassas hemsida fungera bättre, som till exempel att du kan logga in automatiskt på våran hemsida. Det här är möjligt p.g.a. att Qassa via en cookie kan komma ihåg användaruppgifterna ifrån en medlem.
10.4 I det ögonblicket du deltar i en undersökning är det helt anonymt. Både svaren som du ger och dina profiluppgifter som används för att avgöra om du tillhör rätt målgrupp, blir helt anonymt använda av marknadsundersökningsbyrån. Härmed kan vi garantera att dina uppgifter aldrig kommer att spåras tillbaka till dig som individ.

Artikel 11: Avregistrering

11.1 Du kan när som helst avregistrera dig från Qassa. Länken för avregistrering står längst ned i alla e-postmeddelanden som vi skickar.
Avregistreringslänk: https://www.Qassa.se/unsubscribe.php
11.2 När du avregistrerar dig raderas all information ur Qassa register, inklusive eventuella återstående utbetalningar (enligt lagstiftningen till skydd för privatlivet måste vi radera alla personrelaterade uppgifter, bl.a. bankkontouppgifter. Därför kan vi inte göra någon utbetalning längre efter avregistrering).
11.3 När ett konto väl har raderats kan det inte återskapas.
11.4 Om du har anmält dig till andra register genom Qassa e-postmeddelanden eller kampanjer så måste du själv göra en avanmälan av varje enskild sådan registrering.
Qassa register är inte knutet till andra register.
11.5 Efter avregistrering kan inga Qoins överföras till eller dras från ditt konto längre, och alla Qoins som finns kvar på kontot annulleras.
11.6 Vid bedrägeri, angivande av ofullständiga eller felaktiga uppgifter eller om du bryter mot dessa villkor, missbrukar dina rättigheter som medlem i Qassa eller agerar på annat sätt som vållar Qassa Sweden B.V. och/eller dess dotterbolag och/eller delaktiga företag skada, har Qassa rätt att, med förbehåll för våra övriga rättigheter, med omedelbar verkan avregistrera dig och annullera ditt konto och de Qoins som finns på kontot.

Artikel 12: Allmänt

12.1 Om du inte har varit aktiv medlem hos Qassa (inte inloggad, inte läst någon e-post, inte värvat nya medlemmar, inte angivit att du för en längre tid kommer att vara frånvarande) kan ditt medlemsskap automatiskt, utan förvarning bli pausat. De Qoins som du då dittills har på ditt konto kommer att förfalla. Genom att skicka en e-post till Qassas medlemsservice kan ditt konto bli aktiverat på nytt, Qoins som du tidigare har intjänat kommer dock inte att överföras tillbaka till ditt konto.
12.2 Qassa har alltid rätt att ändra dessa allmänna villkor och vi informerar dig om sådana ändringar i möjligaste mån. Den aktuella versionen av de allmänna villkoren finns på vår webbplats. Vid ändringar i de allmänna villkoren slutar den gamla versionen av villkoren att gälla. Eventuella tvister kan bara prövas av behörig domstol i Nederländerna. För Qassa online-program och de allmänna villkoren gäller nederländsk lagstiftning.
12.3 Qassa kan alltid göra ändringar i detta sparprogram, till exempel ändra vinster och tilldelning av Qoins.
12.4 Om du skulle motsätta dig eventuella ändringar av de allmänna villkoren bör du avregistrera dig. Genom att fortsätta vara medlem godkänner man automatiskt eventuella ändringar av villkoren.
12.5 Qassa förbehåller sig rätten att upphöra med webbplatsen i händelse av negativa resultat. Medlemmar som då har minst 1 000 000 Qoins på kontot har en månad på sig att begära en utbetalning efter att Qassa har meddelat dem att online-programmet ska upphöra.
12.6 Qoins som du löser in mot utbetalning av pengar, vinster eller ersättning eller satsar på bingospelet dras automatiskt från ditt konto av Qassa.
12.7 Du ansvarar själv för att uppge intäkter du har fått via Qassa-programmet för skattemyndigheten.
12.8 Mer information finns under Kontakt och Vanliga frågor.

Artikel 13: Till sist

13.1 Vid bedrägeri och/eller överträdelse av ovannämnda regler annulleras Qoins och ditt konto stängs ned. Vid behov överlämnas uppgifterna till behöriga instanser.
Dessutom blockeras du från Qassa-programmet för all framtid.
13.2 Medlemmar kan inte göra något yrkande på eventuella fel som Qassa begår. Båda parter har dock ett intresse av att du i egenskap av medlem underrättar Qassa om sådana fel. Qassa kommer att finna en rimlig lösning på frågan.
13.3 Även om Qassa sköter online-programmet och tillhörande tjänster med största noggrannhet kan det hända att du blir missnöjd. Du kan skicka klagomål till oss per e-post.
13.4 Det är inte tillåtet att skicka oönskad e-post till andra personer, eller på annat sätt oombedd kontakta personer du inte känner angående Qassa. Ett sådant agerande leder till att vi avslutar ditt medlemskap.
Detta innebär också att du inte får lägga ut meddelanden på forum eller andra webbplatser som inte tillåter publicering av reklammeddelanden/MLM-meddelanden (nätverksmarknadsföring) eller meddelanden om sparprogram.
13.5 Oönskad publicering av meddelanden och utskick av meddelanden utan sådant tillstånd som krävs betraktas som skräppost (spam).

13.6 Qassa Sweden B.V., dess dotterbolag och övriga delaktiga företag kan inte ta på sig ansvaret för otillåten användning av och/eller otillåten delaktighet i detta sparprogram online. Om du misstänker eller rimligtvis borde ha misstänkt att Qoins felaktigt har överförts till eller dragits från ditt konto är du skyldig att underrätta Qassa om detta. Om du löser in Qoins som har överförts till ditt konto av misstag blir du skyldig att betala Qassa skadestånd till värdet av de produkter som du har köpt för Qoins och/eller det belopp som Qassa har betalat ut för dem.
13.7 Qassa.se är ett firmanamn och en del av Qassa Sweden B.V.